lunes, 1 de noviembre de 2010

Grup de Dones

El Grup de Dones de la Guatlla nascut al mes de Març de 1995 amb l’objectiu de formar una vocalia per a la promoció de la dona i en defensa dels seus drets. La finalitat primordial d’aquesta vocalia és la de contribuir a la promoció sociocultural de la dona.
Un dels objectius específics, és el de recollir, i analitzar informació sobre les necessitats de la dona i també potenciar la creació de recursos socials que possibiliten el seu desenvolupament. També té com a missió la tasca d’informació i divulgació entorn de la problemàtica de la dona.
Aquesta vocalia forma part del Consell de Dones del Districte, ha participat en diferents congressos amb les seves aportacions i, des dels inicis, que manté reunions quinzenals, cada dimarts, a partir de les 6 de la tarda, amb totes aquelles dones del barri que hi vulguin assistir, per parlar o ser escoltades.
L’Associaciò organitza  trobades, conferències i visites a espais lúdics i culturals. Aquestes trobades permeten conèixer altres dones, compartir coneixements, idees, intercanviar opinions i aprofundir en temes del nostre interès.
Vocal: Sra Lourdes Sanchez Estorach